انواع روش های هک کردن سایت

انواع روش های حملات سایبری و هک سایت ها

انواع حملات اینترنتی به وب سایت ها که توسط هکر ها صورت میگیرد به هدف اعمال خرابکاری یا اعمال فشار روی صاحبان سایت ها صورت میگیرد.
خطر استفاده از افزونه و قالب های کد شده

خطر استفاده از افزونه و قالب های کد شده

تصور اشتباه طراحان سایت و ناآگاهی آنها درباره خطر استفاده از افزونه و قالب های کد شده که از مارکت پلیس های به اصطلاح معتبر خریداری شده ممکن است سایت آنها را به آسانی در دستان فروشنده قرار دهد.
با صرف کمی زمان ما را یاری کنید.
درباره پلاگین یاب