لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزونه فرم ساز

افزونه Gravity Flow

دانلود رایگان افزونه Gravity Flow گرویتی فلو
1402/5/1 3.9.4

افزونه سوپر فرم

دانلود رایگان افزونه سوپر فرم وردپرس فارسی و بروز super forms
1402/3/3 6.3.717

افزونه فرم کرفت

دانلود رایگان افزونه فرم کرفت وردپرس فارسی و بروزform craft
1402/3/19 3.9.7

افزونه کیو فرم

دانلود رایگان افزونه کیو فرم وردپرس فارسی و بروز quform
1402/6/7 2.19

افزونه گرویتی ویو

دانلود رایگان افزونه گرویتی ویو وردپرس فارسی و بروز
1402/6/19 2.18.6

افزونه WpForms

دانلود رایگان افزونه WpForms وردپرس فارسی و بروز
1402/5/27 1.8.3.2

افزونه پیوتنت فرم

دانلود رایگان افزونه پیوتنت فرم وردپرس فارسی و بروز
1402/5/24 2.1.8

افزونه فرم روان

دانلود رایگان افزونه فرم روان وردپرس فارسی و بروز fluentform-pro
1402/6/19 5.0.9

افزونه ابزار راهنما گرویتی فرم

دانلود رایگان افزونه ابزار راهنما گرویتی فرم وردپرس فارسی و بروز GravityForms Tooltips
1402/6/21 1.1.41

افزونه گرویتی فرم

دانلود رایگان افزونه گرویتی فرم وردپرس فارسی و بروزgravity forms
1402/6/30 2.7.14