لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزونه کاربردی

افزونه لرن دش

دانلود رایگان افزونه لرن دش وردپرس فارسی و بروز LearnDash
1402/6/20 4.8.0.1

افزونه جستجوی وردپرس

دانلود رایگان افزونه جستجوی وردپرس فارسی و بروز searchwp
1402/6/22 4.3.5

افزونه میلستر

دانلود رایگان افزونه میلستر وردپرس فارسی و بروزmailster
1402/5/4 3.3.7

افزونه اوبر منو

دانلود رایگان افزونه اوبر منو وردپرس فارسی و بروز uber menu
1402/3/3 3.8.1

افزونه الیت پلیر

دانلود رایگان افزونه الیت پلیر وردپرس فارسی و بروز
1402/5/8 6.8.4.2

افزونه CSS قهرمان

دانلود رایگان افزونه CSS قهرمان وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 5.0.6

افزونه جستجو و فیلتر پیشرفته

دانلود رایگان افزونه جستجو و فیلتر پیشرفته وردپرس فارسی و بروز
1402/6/20 2.5.15

افزونه ارسال ایمیل SMTP پرو

دانلود رایگان افزونه ارسال ایمیل SMTP پرو وردپرس فارسی و بروز wp mail smtp
1402/6/20 3.9

افزونه زمینه های سفارشی پیشرفته

دانلود رایگان افزونه زمینه های سفارشی پیشرفته وردپرس فارسی و بروز
1402/6/19 6.2.1.1

افزونه مداد زرد

دانلود رایگان افزونه مداد زرد | Yellow Pencil
1402/3/13 7.6

افزونه جستجوی ایجکس پرو

دانلود رایگان افزونه جستجوی ایجکس پرو فارسی بروز
1402/2/28 4.26.2