لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزونه امنیتی

افزونه ویرایش سطح دسترسی

دانلود رایگان افزونه ویرایش سطح دسترسی وردپرس فارسی و بروز user role editor
1403/1/8 4.66.2

افزونه کپچا پلاس

دانلود رایگان افزونه کپچا پلاس وردپرس فارسی و بروز captcha plus
1402/11/10 5.1.5

افزونه Hide My WP

دانلود رایگان افزونه Hide My WP وردپرس فارسی و بروز
1402/11/10 6.2.11

افزونه Wp Hide Pro

دانلود رایگان افزونه Wp Hide Pro وردپرس فارسی و بروز Wp Hide
1403/1/28 6.8.1

افزونه بی بی کیو پرو

دانلود رایگان افزونه بی بی کیو پرو وردپرس فارسی و بروز
1402/11/10 3.5.1

افزونه SsL واقعا ساده

دانلود رایگان افزونه SsL واقعا ساده وردپرس فارسی و بروز Really Simple SSL
1403/3/22 8.2.3

افزونه وردفنس سکوریتی

دانلود رایگان افزونه وردفنس سکوریتی وردپرس فارسی و بروز wordfence security
1403/3/22 7.11.6

افزونه آیتم سکوریتی

دانلود رایگان افزونه آیتم سکوریتی وردپرس فارسی و بروز itheme security pro
1403/3/31 8.5