لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزونه امنیتی

افزونه ویرایش سطح دسترسی

دانلود رایگان افزونه ویرایش سطح دسترسی وردپرس فارسی و بروز user role editor
1402/5/19 4.64

افزونه کپچا پلاس

دانلود رایگان افزونه کپچا پلاس وردپرس فارسی و بروز captcha plus
1402/3/4 5.1.5

افزونه Hide My WP

دانلود رایگان افزونه Hide My WP وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 6.2.9

افزونه Wp Hide Pro

دانلود رایگان افزونه Wp Hide Pro وردپرس فارسی و بروز Wp Hide
1402/3/3 5.3.4

افزونه بی بی کیو پرو

دانلود رایگان افزونه بی بی کیو پرو وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 3.5.1

افزونه SsL واقعا ساده

دانلود رایگان افزونه SsL واقعا ساده وردپرس فارسی و بروز Really Simple SSL
1402/6/20 7.0.5

افزونه وردفنس سکوریتی

دانلود رایگان افزونه وردفنس سکوریتی وردپرس فارسی و بروز wordfence security
1402/5/11 7.10.3

افزونه آیتم سکوریتی

دانلود رایگان افزونه آیتم سکوریتی وردپرس فارسی و بروز itheme security pro
1402/6/19 7.3.6