لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزودنی المنتور

جت گالری محصولات

دانلود رایگان جت گالری محصولات وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 2.1.13.1

جت تم کور

دانلود رایگان جت تم کور وردپرس فارسی و بروز
1402/5/3 2.1.1

افزونه جت بوکینگ

دانلود رایگان افزونه جت بوکینگ وردپرس فارسی و بروز
1402/5/6 2.8

افزونه جت مقایسه و علاقه مندی

دانلود رایگان افزونه جت مقایسه و علاقه مندی وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 1.5.5.1

افزونه HT Slider Pro

دانلود رایگان افزونه HT Slider Pro وردپرس فارسی و بروز ht slider
1402/3/3 1.2.0

افزونه Epic News Elements

دانلود رایگان افزونه Epic News Elements وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 2.3.7

افزونه جت ری ویو

دانلود رایگان افزونه جت ری ویو وردپرس فارسی و بروز
1402/2/31 2.3.1

افزونه HT Mega Pro

دانلود رایگان افزونه HT Mega Pro وردپرس فارسی و بروز
1402/6/22 1.6.5

افزونه المنت کیت پرو

دانلود رایگان افزونه المنت کیت پرو وردپرس فارسی و بروز elements kit
1402/4/15 3.3

افزونه ACF Frontend Form Element

دانلود رایگان افزونه ACF Frontend Form Element وردپرس فارسی و بروز
1402/5/6 3.17.2

افزونه Piotnet Addons For Elementor

دانلود رایگان افزونه Piotnet Addons For Elementor وردپرس فارسی و بروزpiotnet addons
1402/6/20 7.1.9

افزونه Anywhere Elementor Pro

دانلود رایگان افزونه Anywhere Elementor Pro وردپرس فارسی و بروز
1402/4/21 2.25.10

افزونه مت فرم

دانلود رایگان افزونه مت فرم وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 3.1.4

افزونه محتوای داینامیک المنتور

دانلود رایگان افزونه محتوای داینامیک المنتور وردپرس فارسی و بروز
1402/6/20 2.11.1

افزونه ویجت های بریف کیس المنتور

دانلود رایگان افزونه ویجت های بریف کیس المنتور وردپرس فارسی و بروز
1402/2/31 2.1.5

افزونه وولمنتور پرو

دانلود رایگان افزونه وولمنتور پرو وردپرس فارسی و بروز woolementor CoDesigner
1402/5/31 3.14

افزونه عناصر نامحدود المنتور

دانلود رایگان افزونه عناصر نامحدود المنتور وردپرس فارسی و بروز unlimited elements
1402/6/2 1.5.83

افزونه پرمیوم ادآن المنتور

دانلود رایگان افزونه پرمیوم ادآن المنتور وردپرس فارسی و بروز Premium Addon
1402/6/20 2.9.5

افزونه پلاس المنتور

دانلود رایگان افزونه پلاس المنتور وردپرس فارسی و بروز The Plus Elementor
1402/6/19 5.2.15

افزونه جت بلاک

دانلود رایگان افزونه جت بلاک وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 1.3.8

افزونه جت تریکس

دانلود رایگان افزونه جت تریکس وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 1.4.6

افزونه جت پاپ آپ

دانلود رایگان افزونه جت پاپ آپ وردپرس فارسی و بروز
1402/5/1 2.0.1

افزونه جت بلاگ

دانلود رایگان افزونه جت بلاگ وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 2.3.5

افزونه پاور پک پرو

دانلود رایگان افزونه پاور پک پرو وردپرس فارسی و بروز
1402/6/19 2.9.24

افزونه هپی ادآن پرو

دانلود رایگان افزونه هپی ادآن پرو وردپرس فارسی و بروز Happy Addon elementor
1402/6/24 2.8.3

افزونه جت اسمارت فیلتر

دانلود رایگان افزونه جت اسمارت فیلتر وردپرس فارسی و بروز
1402/6/25 3.2.1

افزونه ووکامرس پیج بیلدر المنتور

دانلود رایگان افزونه ووکامرس پیج بیلدر المنتور وردپرس فارسی و بروز woocommerce page builder
1402/3/3 1.1.6.6.2

افزونه جت وو بیلدر

دانلود رایگان افزونه جت وو بیلدر وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 2.1.7.1

افزونه افزودنی ضروری المنتور

دانلود رایگان افزونه افزودنی ضروری المنتور وردپرس فارسی و بروز essential Addons elementor pro
1402/6/24 5.6.1

افزونه آلتیمیت ادان المنتور

دانلود رایگان افزونه آلتیمیت ادان المنتور وردپرس فارسی و بروز Ultimate Addons elementor
1402/6/21 1.36.20

افزونه وولنتور پرو

دانلود رایگان افزونه وولنتور پرو وردپرس فارسی و بروز woolentor pro
1402/6/21 2.2.5

افزونه المنتور اکسترا

دانلود رایگان افزونه المنتور اکسترا وردپرس فارسی و بروز Extras elementor
1402/3/3 2.2.51

افزونه المنت پک پرو

دانلود رایگان افزونه المنت پک پرو وردپرس فارسی و بروز bdthemes element pack
1402/6/24 7.5.2

افزونه جت سرچ

دانلود رایگان افزونه جت سرچ وردپرس فارسی و بروز
1402/6/25 3.1.2

افزونه جت منو

دانلود رایگان افزونه جت منو وردپرس فارسی و بروز
1402/3/3 2.4

افزونه جت المنت

دانلود رایگان افزونه جت المنت وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 2.6.12.2

افزونه جت تب

دانلود رایگان افزونه جت تب وردپرس فارسی و بروز
1402/6/30 2.1.25

افزونه جت انجین

دانلود رایگان افزونه جت انجین وردپرس فارسی و بروز
1402/6/24 3.2.5

افزونه اکشن پک

دانلود رایگان افزونه اکشن پک وردپرس فارسی و بروز actions pack
1402/3/4 2.3.9