لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی افزودنی المنتور

افزونه جت گالری محصولات

دانلود رایگان جت گالری محصولات وردپرس فارسی و بروز
1402/12/18 2.1.15

افزونه جت تم کور

دانلود رایگان جت تم کور وردپرس فارسی و بروز
1402/12/18 2.1.3

افزونه جت بوکینگ

دانلود رایگان افزونه جت بوکینگ وردپرس فارسی و بروز
1403/1/23 3.3.1

افزونه جت مقایسه و علاقه مندی

دانلود رایگان افزونه جت مقایسه و علاقه مندی وردپرس فارسی و بروز
1403/1/11 1.5.6

افزونه HT Slider Pro

دانلود رایگان افزونه HT Slider Pro وردپرس فارسی و بروز ht slider
1402/11/10 1.2.0

افزونه Epic News Elements

دانلود رایگان افزونه Epic News Elements وردپرس فارسی و بروز
1402/11/10 2.3.8

افزونه جت ری ویو

دانلود رایگان افزونه جت ری ویو وردپرس فارسی و بروز
1402/11/14 2.3.3

افزونه HT Mega Pro

دانلود رایگان افزونه HT Mega Pro وردپرس فارسی و بروز
1402/12/10 1.8

افزونه المنت کیت پرو

دانلود رایگان افزونه المنت کیت پرو وردپرس فارسی و بروز elements kit
1403/1/28 3.6

افزونه ACF Frontend Form Element

دانلود رایگان افزونه ACF Frontend Form Element وردپرس فارسی و بروز
1403/1/22 3.18.17

افزونه Piotnet Addons For Elementor

دانلود رایگان افزونه Piotnet Addons For Elementor وردپرس فارسی و بروزpiotnet addons
1403/1/24 7.1.29

افزونه Anywhere Elementor Pro

دانلود رایگان افزونه Anywhere Elementor Pro وردپرس فارسی و بروز
1402/12/10 2.27

افزونه مت فرم

دانلود رایگان افزونه مت فرم وردپرس فارسی و بروز
1402/12/13 3.8.2

افزونه محتوای داینامیک المنتور

دانلود رایگان افزونه محتوای داینامیک المنتور وردپرس فارسی و بروز
1403/1/23 2.13.8

افزونه ویجت های بریف کیس المنتور

دانلود رایگان افزونه ویجت های بریف کیس المنتور وردپرس فارسی و بروز
1402/11/10 2.1.5

افزونه وولمنتور پرو

دانلود رایگان افزونه وولمنتور پرو وردپرس فارسی و بروز woolementor CoDesigner
1402/12/13 4.3

افزونه عناصر نامحدود المنتور

دانلود رایگان افزونه عناصر نامحدود المنتور وردپرس فارسی و بروز unlimited elements
1403/1/20 1.5.102

افزونه پرمیوم ادآن المنتور

دانلود رایگان افزونه پرمیوم ادآن المنتور وردپرس فارسی و بروز Premium Addon
1402/12/29 2.9.14

افزونه پلاس المنتور

دانلود رایگان افزونه پلاس المنتور وردپرس فارسی و بروز The Plus Elementor
1403/1/7 5.4.1

افزونه جت بلاک

دانلود رایگان افزونه جت بلاک وردپرس فارسی و بروز
1403/1/4 1.3.11

افزونه جت تریکس

دانلود رایگان افزونه جت تریکس وردپرس فارسی و بروز
1403/1/30 1.4.9

افزونه جت پاپ آپ

دانلود رایگان افزونه جت پاپ آپ وردپرس فارسی و بروز
1403/2/2 2.0.4

افزونه جت بلاگ

دانلود رایگان افزونه جت بلاگ وردپرس فارسی و بروز
1402/11/10 2.3.6

افزونه پاور پک پرو

دانلود رایگان افزونه پاور پک پرو وردپرس فارسی و بروز
1403/1/29 2.10.15

افزونه هپی ادآن پرو

دانلود رایگان افزونه هپی ادآن پرو وردپرس فارسی و بروز Happy Addon elementor
1403/1/20 2.11.1

افزونه جت اسمارت فیلتر

دانلود رایگان افزونه جت اسمارت فیلتر وردپرس فارسی و بروز
1403/1/28 3.4.4

افزونه ووکامرس پیج بیلدر المنتور

دانلود رایگان افزونه ووکامرس پیج بیلدر المنتور وردپرس فارسی و بروز woocommerce page builder
1402/11/10 1.1.6.6.2

افزونه جت وو بیلدر

دانلود رایگان افزونه جت وو بیلدر وردپرس فارسی و بروز
1403/1/15 2.1.11

افزونه افزودنی ضروری المنتور

دانلود رایگان افزونه افزودنی ضروری المنتور وردپرس فارسی و بروز essential Addons elementor pro
1402/12/26 5.8.10

افزونه آلتیمیت ادان المنتور

دانلود رایگان افزونه آلتیمیت ادان المنتور وردپرس فارسی و بروز Ultimate Addons elementor
1403/1/30 1.36.31

افزونه وولنتور پرو

دانلود رایگان افزونه وولنتور پرو وردپرس فارسی و بروز woolentor pro
1403/2/2 2.3.9

افزونه المنتور اکسترا

دانلود رایگان افزونه المنتور اکسترا وردپرس فارسی و بروز Extras elementor
1402/11/10 2.2.51

افزونه المنت پک پرو

دانلود رایگان افزونه المنت پک پرو وردپرس فارسی و بروز bdthemes element pack
1403/1/29 7.11.4

افزونه جت سرچ

دانلود رایگان افزونه جت سرچ وردپرس فارسی و بروز
1403/1/28 3.3.2

افزونه جت منو

دانلود رایگان افزونه جت منو وردپرس فارسی و بروز
1403/1/4 2.4.4

افزونه جت المنت

دانلود رایگان افزونه جت المنت وردپرس فارسی و بروز
1403/1/16 2.6.17.1

افزونه جت تب

دانلود رایگان افزونه جت تب وردپرس فارسی و بروز
1402/12/18 2.2.2

افزونه جت انجین

دانلود رایگان افزونه جت انجین وردپرس فارسی و بروز
1403/1/28 3.4.3

افزونه اکشن پک

دانلود رایگان افزونه اکشن پک وردپرس فارسی و بروز actions pack
1402/11/10 2.4.2