همکاری با پلاگین یاب

به دلیل برنامه کاری فشرده سایت، تا اطلاع بعدی فرم های تماس پلاگین یاب غیر فعال می باشند.
تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا امکانات پلاگین یاب و سایت های وابسته به آن را بیشتر کنیم.

توضیحات

در صورت مشاهده هرگونه باگ، عدم کارکرد صحیح یک صفحه، خرابی، لینک غیر فعال و… می توانید علاوه بر ایمیل PluginYab@gmail.com از فرم داخل این صفحه استفاده کنید.

فرم همکاری با ما