لوگوی سایت پلاگین یاب

دسته بندی تکه کد های وردپرس

غیر فعال کردن فونت آوسام از المنتور

1401/1/30

تکه کد نمایش تعداد نظرات کاربر در وردپرس

1401/1/11

تکه کد نمایش تعداد کل نظرات کاربران سایت وردپرس

1400/12/18

کد حذف و غیر فعال کردن نوار مدیریت بالای صفحه وردپرس

1401/2/1

تکه کد جلوگیری از ورود کاربران به پیشخوان وردپرس

1401/2/1

ویرایش و اضافه کردن تکه کد های وردپرسی

1400/12/18

تکه کد نمایش تعداد بازدید های نوشته ها و محصولات وردپرس

1401/2/4